Pravila o privatnosti

Vaša privatnost nam je izuzetno važna. Politika Tim Global Inženjeringa je da poštuje vašu privatnost i da se pridržava svih važećih zakona i propisa u vezi sa svim ličnim podacima koje prikupljamo o vama, uključujući i preko naše veb stranice, https://tim-inzenjering-invest.com/.

Ova politika je na snazi od 9. februara 2022. i poslednji put je ažurirana 9. februara 2022.

Informacije koje prikupljamo

Informacije koje prikupljamo obuhvataju informacije koje nam svesno i aktivno dajete kada koristite ili učestvujete u bilo kojoj od naših usluga i promocija, kao i sve informacije koje automatski šalju vaši uređaji tokom pristupa našim proizvodima i uslugama.

Log Data

Kada posetite našu veb lokaciju, naši serveri mogu automatski da evidentiraju standardne podatke koje pruža vaš veb pretraživač. Može uključivati adresu Internet protokola (IP) vašeg uređaja, tip i verziju vašeg pretraživača, stranice koje posećujete, vreme i datum vaše posete, vreme provedeno na svakoj stranici.

Lična informacija

Možemo tražiti lične podatke koji mogu uključivati jedno ili više od sledećeg:

Ime
Email

Legitimni razlozi za obradu vaših ličnih podataka je unos u kontakt formu prilikom upita na veb sajtu.

Vaše lične podatke prikupljamo i koristimo samo kada imamo legitiman razlog za to. U tom slučaju prikupljamo samo lične podatke koji su razumno neophodni da bismo vam pružili naše usluge.

Sigurnost Vaših ličnih podataka
Kada prikupljamo i obrađujemo lične podatke i dok zadržavamo ove informacije, zaštitićemo ih u okviru komercijalno prihvatljivih sredstava da sprečimo gubitak i krađu, kao i neovlašćeni pristup, otkrivanje, kopiranje, korišćenje ili modifikaciju.

Iako ćemo dati sve od sebe da zaštitimo lične podatke koje nam dostavite, savetujemo da nijedan metod elektronskog prenosa ili skladištenja nije 100% siguran i da niko ne može garantovati apsolutnu sigurnost podataka. Mi ćemo se pridržavati zakona koji se primenjuju na nas u pogledu bilo kakvog kršenja podataka.

Koliko dugo čuvamo vaše lične podatke

Vaše lične podatke čuvamo samo onoliko dugo koliko nam je potrebno. Ovaj vremenski period može zavisiti od toga za šta koristimo vaše podatke, u skladu sa ovom politikom privatnosti. Ako vaši lični podaci više nisu potrebni, izbrisaćemo ih ili učiniti anonimnim tako što ćemo ukloniti sve detalje koji vas identifikuju.

Međutim, ako je potrebno, možemo da zadržimo vaše lične podatke za našu usklađenost sa zakonskom, računovodstvenom ili obavezom izveštavanja ili u svrhe arhiviranja u javnom interesu, naučnih ili istorijskih istraživačkih ili statističkih svrhe.

Privatnost dece
Nijedan od naših proizvoda ili usluga ne ciljamo direktno na decu mlađu od 13 godina i ne prikupljamo svesno lične podatke o deci mlađoj od 13 godina.

Vaša prava i kontrola vaših ličnih podataka

Uvek zadržite pravo da nam uskratite lične podatke, uz razumevanje da to može uticati na vaše iskustvo korišćenja naše veb stranice. Nećemo vas diskriminisati zbog korišćenja bilo kog od vaših prava nad vašim ličnim podacima. Ako nam dostavite lične podatke, razumete da ćemo ih prikupiti, čuvati, koristiti i otkriti u skladu sa ovom politikom privatnosti. Zadržite pravo da tražite detalje o svim ličnim podacima koje imamo o vama.

Ako dobijamo lične podatke o vama od treće strane, zaštitimo ih kao što je navedeno u ovoj politici privatnosti. Ako ste treća strana koja pruža lične podatke o nekom drugom, izjavljujete i garantujete da imate saglasnost te osobe da nam pružite lične podatke.

Ograničenja naše politike

Naša veb lokacija može da vodi ka spoljašnjim sajtovima kojima mi ne upravljamo. Imajte na umu da nemamo kontrolu nad sadržajem i politikama tih sajtova i ne možemo prihvatiti odgovornost ili odgovornost za njihovu praksu privatnosti.

Promene ove politike

Po našem nahođenju, možemo da promenimo našu politiku privatnosti kako bismo održali ažuriranje naših poslovnih procesa, trenutne prihvatljive prakse ili zakonske, regulatorne promene. Ako odlučimo da promenimo ovu politiku privatnosti, izmene ćemo objaviti ovde na istom linku preko kojeg pristupate ovoj politici privatnosti.

Kontaktirajte nas
Za bilo kakva pitanja ili nedoumice u vezi sa vašom privatnošći koristeći sledeće detalje:

Ovlašćeno lice: Miloš Bošković
http://tim-inzenjering-invest.com/kontakt/