Pozicija
Prizemlje
Lokal
Br. Prostorija Površina / m2
1 LOKAL 69.82
2 MAGACIN 61.62
Zbirna kvadratura jedinice
131.44m2
Pozicija unutar objekta
Ulična strana
Osnova jedinice
C
CENA

KONTAKT

K
Kupovina
Ažurirano
08.10.2021
+381 21 6420 490
TELEFON
Dodatna dokumentacija
Dokument
Link
Komercijalna skica
Stranica
72 / 144
Naredni stan Prethodni stan