Pozicija
Suteren
Garaža
Br. Prostorija Površina / m2
1 Garaža 3/4 31.01
Zbirna kvadratura jedinice
31.01m2
Pozicija unutar objekta
Dvorišna strana
Osnova jedinice
C
CENA

KONTAKT

K
Kupovina
Ažurirano
10.11.2021
+381 21 6420 490
TELEFON
Dodatna dokumentacija
Dokument
Link
Komercijalna skica
Stranica
100 / 144
Naredni stan Prethodni stan