Zgrada u Teodora Pavlovića 6 je završena i useljena u planiranom roku.