U pripremi je izgradnja stambenog objekta Po+P+4+Pk u ulici Jug Bogdana 27.

Plan početka radova je septembar 2023. a završetak sredina 2024. godine.

Uskoro prodaja na našem sajtu.