U martu 2021. godine, uspešno je završena i useljena stambena zgrada u ulici: Puškinova 18.