Pozicija
Suteren
Garaža
Br. Prostorija Površina / m2
1 Garaža 1/2 31.11
Zbirna kvadratura jedinice
31.11m2
Pozicija unutar objekta
Suteren
Osnova jedinice
C
CENA

KONTAKT

K
Kupovina
Ažurirano
17.05.2021
+381 21 6420 490
TELEFON
Dodatna dokumentacija
Dokument
Link
Komercijalna skica
Stranica
99 / 144
Naredni stan Prethodni stan